Nazwałem cię twoim imieniem: Maria

Dwujęzyczna wystawa „Nazwałem cię twoim imieniem: Maria“ ma być punktem wyjścia, by na przykładzie Marii zapoznać się z historią imion i kościołów, ludzi i miejsc, i tak dotrzeć do własnego imienia: Nele lub Lisa, Linus lub Finn. Wystawa ukazuje życie Marii, Matki Jezusa Chrystusa, w jej ikonograficznie przyporządkowanym kolorze niebieskim, w oprawie ilustracji słynnych obrazów takich jak „Madonna sykstyńska” Raffaela albo „Pieta watykańska” Michała Anioła.
Myśli w kontekście tematu prowadzą do pojęcia miejsca, historii i imienia jako części własnej tożsamości osadzonej w kontekście ponadregionalno- europejskim. Wystawa skierowana do grup szkolnych, a także i dorosłych została zainicjowana przez Biuro Kulturalne Kościoła Ewangelickiego w Niemczech i zrealizowana przy poparciu Rzecznika do Spraw Kultury i Mediów Rządu Republiki Federalnej Niemiec i we współpracy z Fundacją Guardini. Wystawa odbywa się w ramach pierwszego Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 „Sharing Heritage”.

Nazwałem cię twoim imieniem: Mikołaj

Dwujęzyczna wystawa „Nazwałem cię twoim imieniem:Mikołaj“ ma być punktem wyjścia, by na przykładzie Mikołaja zapoznać się z historią imion i kościołów, ludzi i miejsc i tak dotrzeć do własnego imienia: Nele lub Lisa, Linus lub Finn. Wystawa opowiada o Mikołaju z Miry, przynoszącym podarki 6 grudnia, odzianym w przyporządkowanym mu kolorze czerwonym, w oprawie ilustracji scen z jego życia z ołtarza Fra Angelico w Perugii i ołtarza Św. Mikołaja w turyngeńskim mieście Mühlhausen. Myśli w kontekście tematu prowadzą do pojęcia miejsca, historii i imienia jako części własnej tożsamości osadzonej w kontekście ponadregionalno- europejskim. Wystawa skierowana do grup szkolnych, a także i dorosłych została zainicjowana przez Biuro Kulturalne Kościoła Ewangelickiego w Niemczech i zrealizowana przy poparciu Rzecznika do Spraw Kultury i Mediów Rządu Republiki Federalnej Niemiec i we współpracy z Fundacją Guardini. Wystawa odbywa się w ramach pierwszegoEuropejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 „Sharing Heritage”.

Kontakt

Klaus- Martin Bresgott, Kierownik Projektu
E-Mail: klaus-martin.bresgott@ekd.de

Angelika Beer, Public relations
E-Mail: angelika.beer@ekd.de

kulturkirchen.org

facebook.com/EKDkultur/